Sejarah  

Bengkulu,Britarafflesia.com- Sejarah peninggalan Pangeran Arpan di Semidang Alas Maras (Seluma),  Penjabatan sebagi Depati( Pasira), atau…